వారాహి నవరాత్రులు ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి 2024 తేదీలు

వారాహి నవరాత్రులు ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి 2024 తేదీలు ఆషాఢ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి ఆషాఢ శుద్ధ నవమి వరకు రాత్రి సమయంలో వారాహీ అమ్మవారిని పూజిస్తారు.వీటిని గుప్తనవరాత్రులు అంటారు. నాలుగు ముఖ్య మయిన నవరాత్రులలో ఆషాఢంలో వచ్చే వారాహి నవరాత్రి…

Read more

Continue reading
HAMARI HINDI
preloader image