విద్యార్థికి తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన ఐదు ఉత్తమ లక్షణాలు.

విద్యార్థికి తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన ఐదు ఉత్తమ లక్షణాలు. ఉత్తమ విద్యార్థి, సాధకునికి ఉండాల్సిన 5 ముఖ్య లక్షణాలు… ” काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव चअल्पहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणं।” Kaak cheshta bako dhyanam.Swan…

Read more

Continue reading
AP TET RESULTS TODAY AND DSC NOTIFICATION ON JULY 1

నేడ ఏ.పి. టెట్ ఫలితాలు 2024… జులై 1 న మెగా DSC నోటిఫికేషన్ విడుదల.. LIST OF TOPICS IN THIS POST టెట్ అండ్ డీఎస్సీ. నేడు పాత టెట్ ఫలితాల విడుదల. మెగా డీఎస్సీ VACANCIES. ఏటా…

Read more

Continue reading
HAMARI HINDI
preloader image