1-8 తరగతులకు CBA పరీక్ష విధానం రద్దు.

1 నుండి 8 తరగతులకు CBA పరీక్ష విధానం రద్దు BREAKING NEWS AP High Court: 1-8 తరగతులకు CBA పరీక్ష విధానం రద్దు… ఇకపై పాఠశాలల్లో CBA పరీక్షా విధానం ఉండదు. CBA విధానాన్ని కొట్టేసిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తి…

Read more

Continue reading
JULY MONTH HINDI MONTHLY PLAN 2024-2025

6TH TO 10TH CLASSES JULY MONYTHLY PLAN 2024-25 🗓️ జులై నెల 2024 హిందీ మంత్లీ ప్లాన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.. 👉🏻6 నుండి 10 వరకూ ‘హిందీ’ ప్రతీ తరగతికి, ఏ వారం- ఏమేమి బోధించాలో వివరంగా…

Read more

Continue reading
HAMARI HINDI
preloader image